Thông Tin Cá Nhân và Các Giao Dịch Có Đảm Bảo Không ?

Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là bảo mật an ninh của thông tin cá nhân khách hàng.

Bong99 không tiết lộ thông tin khách hàng cho bên thứ ba kể cả khi có quy định và lệnh của tòa án.
Một đảm bảo khác cho quý khách là Tài khoản ngân hàng của chúng tôi là không thể soi xét do được đặt ở chế độ bảo mật theo dõi cấp cao.
Tất cả các giao dịch qua ngân hàng đều được đảm bảo tính pháp lý nhờ hệ thống phân tán dòng tiền hợp pháp bằng kỹ thuật kinh doanh ngoại thương.
Chúng tôi tự quyết định và cung cấp các thông tin của khách hàng cho bên cung cấp dịch vụ thanh toán để đưa ra các kết luận khi có tranh chấp về thanh toán.
Tất cả các thông tin được cung cấp bởi người dùng và được truyền tải qua Hệ Thống An Toàn-Secure Socket (SS 128 bit encryption Standard) và lưu trữ trong các môi trường quản lý an toàn, đảm bảo mạng công cộng không truy nhập vào. Truy nhập nội bộ, truy cập cấp cao vào toàn bộ dữ liệu cũng được giới hạn và quản lý nghiêm ngặt.