Liên Hệ

Trụ sở chính: 1606, Hutchison House, 10 Harcourt Road, Central, Hong Kong.

Thời gian làm việc: 24/7

Bong99 không nghỉ lễ, tết và các ngày cuối tuần. Mọi giao dịch vẫn được diễn ra bình thường trong thời gian làm việc.